PALEZ

Home » Products » Jizersky » Palette » PALEZ

Collection

PALETTE

EN

A multifarious collection of nine Jizersky jewels, represented by a varied palette of pieces in a smaller size, emphasizes details, diversity, a unique character and also their natural wearability.The Spring Collection 2015 is, as well as the previous collection, the serie collection with genuine certificates. As it has already been taken for granted, each jewel is stored in a wooden box padded by luxurious suiting and treated with natural bee wax. A Jizersky jewel from the collection PALETTE is a masterpiece whose value is constantly growing and therefore you have a chance to grow with it.

CZ

Barvitá kolekce devíti jizerských šperků, v sobě nese pestrou paletu velikostně menších kousků, které kladou důraz na detail, různorodost, jedinečný charakter a také přirozenou nositelnost.Jarní kolekce 2015 je stejně jako první kolekce Jizerský šperk sériovanou řadou s vlastními certifikáty. Jak je již samožřejmostí, každý šperk je uložen v dřevěné krabičce vystlané luxusními látkami a ošetřen včelími vosky. Jizerský šperk kolekce PALETTE je klenotem, jehož hodnota stále zraje a tak máme možnost zrát s ním.

Palez

Palez, also called Small palezek with an oak character is a healer in its domain. Not only it attracts the haptic perception, but through an optically sharpened piece of melted crystal, it highlights the environment which you are located in. Resting on striped cashmere, it is not only a jewel, but at the same time, it is a good company to any kind of situation.

Serial number: 009028


CZ

Neboli také Malý palezek dubového charakteru je léčitelem ve svém oboru. Nejen že přitahuje haptické vnímaní, ale také skrze jeho opticky vybroušený kus taveného křišťálu zdůrazňuje okolí ve kterém se zrovna nacházíte. Na žíhaném kašmíru spící jedinec je nejen šperkem, ale zároveň společníkem do jakékoli situace.

 

 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive