ZACHAR

Home » Products » Jizersky » Palette » ZACHAR

Collection

PALETTE

EN

A multifarious collection of nine Jizersky jewels, represented by a varied palette of pieces in a smaller size, emphasizes details, diversity, a unique character and also their natural wearability.The Spring Collection 2015 is, as well as the previous collection, the serie collection with genuine certificates. As it has already been taken for granted, each jewel is stored in a wooden box padded by luxurious suiting and treated with natural bee wax. A Jizersky jewel from the collection PALETTE is a masterpiece whose value is constantly growing and therefore you have a chance to grow with it.

CZ

Barvitá kolekce devíti jizerských šperků, v sobě nese pestrou paletu velikostně menších kousků, které kladou důraz na detail, různorodost, jedinečný charakter a také přirozenou nositelnost.Jarní kolekce 2015 je stejně jako první kolekce Jizerský šperk sériovanou řadou s vlastními certifikáty. Jak je již samožřejmostí, každý šperk je uložen v dřevěné krabičce vystlané luxusními látkami a ošetřen včelími vosky. Jizerský šperk kolekce PALETTE je klenotem, jehož hodnota stále zraje a tak máme možnost zrát s ním.

Zachar

Pride, power and safety. These are values characterizing this dual hanging piece of wood whose naturally arisen crack is discontinued by silver hoops. A luxurious box padded with white cashmere allows Zachar a perfect rest before more and more admiration.

Sériové číslo: 009029


 
CZ

Hrdost, síla, bezpečí. To jsou slova, která charakterizují tento dvojitě zavěšený kus dřeva, jehož přirozeně vzniklá prasklina je zastavena sříbrnými obručemi. Luxusní krabička vystaná bílím kašmírem dodává Zacharu dokonalý odpočinek před dalším a dalším obdivem.

 

© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive