Bardyhoj

Home » Products » Jizersky » Jizerský šperk » Bardyhoj

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Bardyhoj

This remarkable stick holds just one, almost fabulously huge crystal, through which the world might be observed from a different perspective. In the Jeřmanice basin found, from the thick wood pulled out and subsequently tempered to this kind of image, this Bardyhoj stick has become one of a kind.

Size: 1570 x 250 x 50

Wood : ash

Serial number: 009023


CZ

Tato jedinečná hůl nese až trochu pohádkově jeden velký kus křišťálu, kterým se můžeme dívat na svět trochu z jiné perspektivy. V jeřmanické kotlině nalezená a z hustého lesa vytažená a následně zušlechtěná do této podoby se hůl BARDYHOJ stala jedinou svého druhu. 

Rozměr: 1570 x 250 x 50 
Dřevina: jasan
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive