Sahoj

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Sahoj

Sahoj is one out of two sticks. Its warrior stampy character is completed by a big melt which draws the attention by its pure look. It creates optics emphasizing the nature of the countryside and spreading energy which might be used for our other actions.

Size: 1400 x 230 x 80 

Wood: ash

Serial number : 009022


CZ
 
Jednou ze dvou holí kolekce je hůl Sahoj. Její válečnický charakter je ucelen velkým, pozornost přitahujícím křišťálem, skrz který můžeme vidět opticky zdeformované krajiny Jizerských hor.
 
Rozměr: 1400 x 230 x 80 
Dřevina: jasan
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive