Pardo

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Pardo

The jewel of a rather trashy format holding 3 polished crystal drops serves as a needle for hair or
a pointer for present society. The oak piece carries in itself the magic of the the Giant Mountains.

Serial number:  009021

Size :  200 x 40 x 35


CZ

Šperk tyčovitého formátu nesoucí 3 leštěné kapky křišťálu slouží jako jehla do vlasů nebo jako ukazovátko pro nynější společnost. Bukový kousek v sobě nese kouzlo Jizerský hor.

Rozměr: 200 x 40 x 35
Dřevina: buk
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive