Verta

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Verta

The brooge, which decorates clothes by the drawing and precisely fitted sunken crystal, creates a feeling of constant observation and fits into the events of the society very effectively. In the nature reservation Jizera this exhibit is appropriate for any event.

Size:  80 x 45 x 40 

Wood: beech

Serial number: 009019

 

SOLD OUT
 

 
CZ
 
Brož, která svou kresbou zdobí oděv a přesně zapadlým křišťálem vytváří pocit neustálého pozorování, velmi efektivně zapadá do dění společnosti. V přírodní rezervaci Jizera nalezený exponát je vhodný pro jakoukoli událost i toho nejmenšího charakteru. 
 
Rozměr: 80 x 45 x 40 
Dřevina: buk
 
 
 
PRODÁNO
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive