Pazmut

Home » Products » Jizersky » Jizerský šperk » Pazmut

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Pazmut

This jewel, looking like a little paw and decorated by sprinkled crystal, is the one made for every-day admiration. Together with others, this piece was found in the cluster of stones in the Katherine walley.
 
Size: 95 x 25 x 20 
Wood: beech
Serial number: 009017
 

CZ
 
Jako malá packa vypadající a sypaným křišťálem zdobený šperk je pro každodenní obdiv ten pravý. 
Spolu s dalšími i tento kousek byl nalezen ve shluku kamenů Kateřinského údolí.
 
Rozměr: 95 x 25 x 20 
Dřevina: buk
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive