Prolina

Home » Products » Jizersky » Jizerský šperk » Prolina

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Prolina

Very elegant unisex piece, whose organic shape is decorated by melted crystal drop, revealed itself on the hills of the Ještěd ridge in the coniferous forest. Its remarkable oak drawing makes us sure that creativity of nature is unlimited.

 

Size: 145 x 40 x 30
Wood: beech
Serial number:  009014

 
CZ
 
Velmi elegantní unisex kousek, jehož organický tvar je zdoben tavenou křišťálovou kapkou, se na vrcholcích Ještědského hřebene zjevil v jehličnatém lese. Svojí zajímavou bukovou kresbou nás ujišťuje, že příroda nezná meze v kreativitě. 
 
Rozměr: 145 x 40 x 30
Dřevina: buk
 
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive