Nubina

Home » Products » Jizersky » Jizerský šperk » Nubina

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

NUBINA

 

Vertical jewel from the Jeřmanice groove is filled by 24% leaded crystal in two hollows and is completed by the tip from white brass. This middle-sized oak piece should be proudly worn between breast, both by women and men.  

 

Size: 160 x 35 x 35 
Wood: beech
Serial number: 009013
 

 
 
CZ
 
Svislý Šperk z Jeřmanického háje nese ve dvou prohlubních sypaný 24% olovnatý křišťál a je zakončen kováním z bílé mosazi. Tento středně velký dubový kus je jak pro muže, tak i ženy a slouží k hrdému nošení v meziprsí.
 
Rozměr: 160 x 35 x 35 
Dřevina: dub 
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive