Drolej

Home » Products » Jizersky » Jizerský šperk » Drolej

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Drolej

Eye-soothing crack of this beech jewel is sprinkled by crystallizing 24% leaded crystal whose natural copying of the shape is responsible for this bisexual gem. It was found in between straight stripes of clutches in the joint of granite and crystalic slates near the Libverda Spa.

 

Size: 270 x 140 x 40 

Wood: beech

Serial number: 009012

 


 

CZ
 
Oku libující prasklina u tohoto bukového šperku je obsypána krystalizujícím 24% olovnatým křištálem, jehož přirozené kopírování tvaru má na svědomí tento oboupohlavní skvost. Byl nalezen mezi úzkými  pruhy svorů na styku žuly a krystalických břidlic u Lázní Libverda.
 
Rozměr: 270 x 140 x 40 
Dřevina: buk
 
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive