Taman

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Taman

Small but not less interesting piece which suits best when being hold in the palm and is very helpful when you try to look for new ideas or just in need for concentration. Found under the caesar´s stone, the wallop was decorated by sprinkled crystal and was being polished by the finest cloth for a long time.


Size: 80 x 30 x 30 

Wood: beech

Serial number: 009009

 


CZ
 
Malý, ale ne méně zajímavý kousek, kterému sluší držení ve dlani a je velkým pomocníkem při hledání nápadu nebo při potřebě soustředit se. Pod císařským kamenem nalezená pecka je zdobená sypaným křišťálem a po dlouhou dobu leštěná tím nejjemnějším plátnem.
 
Rozměr: 80 x 30 x 30 
Dřevina: dub
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive