Tatem

Collection

Jizerský šperk

EN

The first collection of production Jizersky gives the space varied in size and diverse range of jewelry. Not to be afraid to wear something special in this collection autumn 2014 is the main idea. Jizersky jewelry is distinctive collections, where one does not choose a piece of jewelry, but jewelry chooses his.

CZ

První kolekce z produkce JIZERSKY dává prostor rozmanité a velikostně různorodé škále šperků. Nebát se nosti něco vyjímečného je v této kolekci podzimu 2014 tou hlavní myšlenkou. Jizerský šperk je osobitou kolekcí, kde si člověk nevybírá šperk, ale šperk si vybírá jeho.

Tatem

One ell long scepter originated in the wooded hill of the Caesar´s rock which is situated in the first subordinate part of the Giant Mountains of the Maršovice Highlands. It is richly decorated by melted crystal and at first sight it offers feeling of power and temperate might.

 

Size: 520 x 80 x 50 

Wood: beech

Serial number: 009008

 


 

CZ
 
Na jeden loket dlouhé žezlo pocházející ze zalesněného vrchu Císařského kamene nacházející se v podřazeném celku Jizerských hor Maršovické vrchoviny.Je bohatě zdoben taveným křišťálem a na první pohled dodá pocit síly a střídmé mocnosti.
 
Rozměr: 520 x 80 x 50 
Dřevina: buk
 
 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive