Zrk

Home » Products » Jizersky » Artefakt » Zrk

Collection

ARTEFAKT

The third collection from Jizersky depicts a unique symbiosis between humans and nature. An artefakt is an object or a process shaped by human activity, with an undeniable help from nature. The newest line of necklaces, brooches and hand jewels reflects this harmonic relationship perfectly. The Artefakt collection is so far the most sophisticated line of jewelry offering smaller branched pieces, as well as larger smelted jewelry. The summer/fall 2015 collection commemorates the past, embraces the present and, using crystals, opens the door to the future.


CZ

V řadě třetí kolekce značky Jizersky zobrazuje symbiózu mezi lidmi a přírodou.
Artefakt je objekt či proces vzniklý lidskou aktivitou, a to za nedílného přispění přírody. Nejnovější série náhrdelníků, broží či hmatek to plní dokonale. Kolekce Artefakt je doposud nejpropracovanější sérií šperků, která skrývá rozvětvené kousky malých rozměrů, ale i větší šperky a tavenice. 
Kolekce léto/podzim 2015 připomíná minulost, zobrazuje přítomnost a skrze křišťál otevírá budoucnost.

Zrk

Jewel that has been found in the proximity of the White Death mountain, symbolizing the thin line between life and death. A crystal-dominated jewel that gently flows through refined wood to offer a glimpse of the other side.

Serial number: 009039

 


CZ

Šperk byl nalezen v blízkosti hory Bílá smrt, která znázorňuje tenkou hranici mezi životem a smrtí. Šperku dominuje křišťál, který protéká zušlechtěnou dřevinou a dává prostor vidět na druhý břeh.
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive