Zatna

Home » Products » Jizersky » Artefakt » Zatna

Collection

ARTEFAKT

The third collection from Jizersky depicts a unique symbiosis between humans and nature. An artefakt is an object or a process shaped by human activity, with an undeniable help from nature. The newest line of necklaces, brooches and hand jewels reflects this harmonic relationship perfectly. The Artefakt collection is so far the most sophisticated line of jewelry offering smaller branched pieces, as well as larger smelted jewelry. The summer/fall 2015 collection commemorates the past, embraces the present and, using crystals, opens the door to the future.


CZ

V řadě třetí kolekce značky Jizersky zobrazuje symbiózu mezi lidmi a přírodou.
Artefakt je objekt či proces vzniklý lidskou aktivitou, a to za nedílného přispění přírody. Nejnovější série náhrdelníků, broží či hmatek to plní dokonale. Kolekce Artefakt je doposud nejpropracovanější sérií šperků, která skrývá rozvětvené kousky malých rozměrů, ale i větší šperky a tavenice. 
Kolekce léto/podzim 2015 připomíná minulost, zobrazuje přítomnost a skrze křišťál otevírá budoucnost.

Zatna

All the way from the depths of the Jizera peat-bogs comes a subtle jewel. Small in dimensions but large in its depth, it lifts its owner up, letting him in on all of the secrets that lie hidden in the dark forests.

Serial number: 009040

 


CZ

Až z hlubin Jizerských rašelinišť vystoupal tento na první pohled  nenápadný šperk. Rozměry malý, ale hloubkou velký, který pozvedne svého majitele a zasvětí ho do tajemství tmavých lesů.

 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive