Silka

Home » Products » Jizersky » Artefakt » Silka

Collection

ARTEFAKT

The third collection from Jizersky depicts a unique symbiosis between humans and nature. An artefakt is an object or a process shaped by human activity, with an undeniable help from nature. The newest line of necklaces, brooches and hand jewels reflects this harmonic relationship perfectly. The Artefakt collection is so far the most sophisticated line of jewelry offering smaller branched pieces, as well as larger smelted jewelry. The summer/fall 2015 collection commemorates the past, embraces the present and, using crystals, opens the door to the future.


CZ

V řadě třetí kolekce značky Jizersky zobrazuje symbiózu mezi lidmi a přírodou.
Artefakt je objekt či proces vzniklý lidskou aktivitou, a to za nedílného přispění přírody. Nejnovější série náhrdelníků, broží či hmatek to plní dokonale. Kolekce Artefakt je doposud nejpropracovanější sérií šperků, která skrývá rozvětvené kousky malých rozměrů, ale i větší šperky a tavenice. 
Kolekce léto/podzim 2015 připomíná minulost, zobrazuje přítomnost a skrze křišťál otevírá budoucnost.

Silka

Silka captures the moment of movement. Inanimate yet alive, this five-pointed brooch made of two pieces is simply irresistible. A brooch that you will never grow tired of looking at.

Serial number: 009037

 


CZ

Brož Silka  zachytila okamžik pohybu. Neživá, živá, pětiramenná, ze dvou kusů složená a hlavně neodolatelná. Taková je brož Silka bož, která se nikdy neokouká.

 
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive