Sich

Home » Products » Jizersky » Artefakt » Sich

Collection

ARTEFAKT

The third collection from Jizersky depicts a unique symbiosis between humans and nature. An artefakt is an object or a process shaped by human activity, with an undeniable help from nature. The newest line of necklaces, brooches and hand jewels reflects this harmonic relationship perfectly. The Artefakt collection is so far the most sophisticated line of jewelry offering smaller branched pieces, as well as larger smelted jewelry. The summer/fall 2015 collection commemorates the past, embraces the present and, using crystals, opens the door to the future.


CZ

V řadě třetí kolekce značky Jizersky zobrazuje symbiózu mezi lidmi a přírodou.
Artefakt je objekt či proces vzniklý lidskou aktivitou, a to za nedílného přispění přírody. Nejnovější série náhrdelníků, broží či hmatek to plní dokonale. Kolekce Artefakt je doposud nejpropracovanější sérií šperků, která skrývá rozvětvené kousky malých rozměrů, ale i větší šperky a tavenice. 
Kolekce léto/podzim 2015 připomíná minulost, zobrazuje přítomnost a skrze křišťál otevírá budoucnost.

Sich

Crystal-covered Sich has been found when climbing the Smrk mountain. Harsh weather accompanied its discovery and that is exactly what Sich offers. Love it or hate it.
 

Serial number: 009035

 


CZ

Křišťálem sypaný Sich, byl nalezen při výstupu na horu Smrk. Jeho nalezení provázelo nevlídné počasí a takový je právě SICH. Jedni ho milují, druzí nenávidí.
© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive