Burma

Home » Products » Jizersky » Artefakt » Burma

Collection

ARTEFAKT

The third collection from Jizersky depicts a unique symbiosis between humans and nature. An artefakt is an object or a process shaped by human activity, with an undeniable help from nature. The newest line of necklaces, brooches and hand jewels reflects this harmonic relationship perfectly. The Artefakt collection is so far the most sophisticated line of jewelry offering smaller branched pieces, as well as larger smelted jewelry. The summer/fall 2015 collection commemorates the past, embraces the present and, using crystals, opens the door to the future.


CZ

V řadě třetí kolekce značky Jizersky zobrazuje symbiózu mezi lidmi a přírodou.
Artefakt je objekt či proces vzniklý lidskou aktivitou, a to za nedílného přispění přírody. Nejnovější série náhrdelníků, broží či hmatek to plní dokonale. Kolekce Artefakt je doposud nejpropracovanější sérií šperků, která skrývá rozvětvené kousky malých rozměrů, ale i větší šperky a tavenice. 
Kolekce léto/podzim 2015 připomíná minulost, zobrazuje přítomnost a skrze křišťál otevírá budoucnost.

Burma

Burma’s dominant crystal offers a glimpse into the rugged nature of the Jizera Mountains. Inside it, the moment of winter’s arrival to northern Bohemia, is forever captured. An integral part of the jewel is made of noble wood, which superbly complements the rough and frosty view through the crystal.

Serial number: 009048

 


CZ

Dominantní křišťál šperku Burma umožňuje nahlédnutí do drsné přírody Jizerských hor. V křišťálu je zachycen okamžik příchodu zimy na sever Čech. Nedílnou součástí šperku je ušlechtilá dřevina, které brilantně kompenzuje drsný a studený křišťálový průhled.

 

 

 

 

© 2014 copyright Studio SKUBB |
Created by: Cliquo | B interactive